הקשיים והפתרונות בהקמת מפעל במדינה זרה

בשנים האחרונות יותר ויותר מפעלים ישראלים (וביתר דיוק,  אחד מתוך שלושה מפעלים) בוחרים להעביר קווי ייצור מישראל אל מעבר לים.
קבלת החלטה על צעד כזה מתבססת על שיקולי רווח והפסד, ובין היתר: הוזלה של עלויות הייצור והעבודה, הקלות רגולטוריות, גישה נוחה וקלה יותר לחומרי גלם ולשווקי היעד ועוד.
יחד עם זאת, הליך הקמת מפעל בחו”ל טומן בחובו לא מעט קשיים וסיבוכים, ולכן בכדי לצלוח את התהליך חשוב לתכנן אותו בקפידה, תוך היערכות מוקדמת להתמודדות עם הקשיים. 

מפעלים המעוניינים להעביר קווי ייצור לחו”ל נתקלים בלא מעט קשיים, כגון: פערים תרבותיים, נהלי עבודה שונים, גיוס עובדים מתאימים והכשרתם. גישור על קשיים אלו מתאפשר עם גיוס שותף /מפקח אשר מכיר את שני העולמות המקצועיים והתרבותיים ואשר לו היכולת לתווך  ולפקח באופן שוטף על הנעשה במדינה. 

העתקת פעילות ייצור למדינה זרה דורשת תכנון רב. ברוב המקרים הקמת פעילות ייצור נוספת תתוכנן כך שיווצר רצף תפעולי בין שתי יחידות הייצור זו שבארץ וזו שבמדינה הזה. בכדי שכך יקרה ופעילות הייצור השוטף לא תפגע נדרש להגדיר את שלבי המעבר באופן מדויק. ראשית, מגדירים מי הן היחידות היצרניות הראשונות שיעתיקו את הפעילות. יחידות אלו הן חוד החנית של מהלך אסטרטגי שלרוב לוקח מספר שנים להשלימו. 

אחד החששות המוכרים בהליך העתקת פעילות ייצור לחו”ל הוא כי המקומיים עלולים להיחשף למידע טכנולוגי מתקדם וחדשני ולהעתיקו.
מכיוון שרבים מבעלי המפעלים חוששים מגניבת המידע וזו גם אחת הסיבות בגינה הם נמנעים מלעשות את הצעד של העתקת פעילות לחו”ל חשוב לחדד את העובדה שנושא רגיש זה הינו פתיר והוכח ע”י מפעלים רבים שכבר העתיקו את פעילותם כי ישנם פתרונות ברי קיימא עבור סוגיה זו. 

המרחק בין המפעל המרכזי לבין היחידה הנוספת בחו”ל עלול גם הוא להוות מכשול ורבים מבעלי המפעלים, השוקלים צעד כזה, חוששים מאובדן שליטה ביחידת הייצור הנוספת אשר תוקם מעבר לים. הפתרון לכך כפי שצוין קודם הוא גורם מפקח שהוגדר מטעם הבעלים של המפעל המרכזי  ואשר ממוקם במדינה הזרה ואחראי על וידוא פעילות תקינה ודיווח עד לשלב בו תושג יציבות ויוכשרו מנהלים מקומיים ברי סמכא.

אין כל ספק כי כל הקשיים הטמונים בהעברת מפעל לחו”ל הינם פתירים באמצעות ייעוץ מקצועי. ייעוץ מטעמה של חברה הפועלת באותה המדינה ותכנון קפדני של כל שלבי המעבר יסייעו בצליחת הקשיים ובהתחלה ברגל ימין. 

תפריט
דילוג לתוכן